خیلی وقتا توی دو راهی می مونم. خیلی از روزای زندگیم. توی انتخاب بین دوتا چیز و خواسته. و موقعیت‌هایی که هردوشون دوس داشتنی اند. امروز داشتم به دوراهی بین کار کردن و نکردن فکر می کردم. کار نکردن مساوی ه با وقت آزاد و رهایی و تنهایی و سکوت. کار کردن مساوی با معاشرت و حرف زدن و خیلی وقتا مفید بودن و سرت رو بالا گرفتن. دومی رو تجربه کرده م تا بحال و خیلی هم لذت ها بهم داده. اولی رو اما نه. ولی به نظر خوب میاد از دور.