هول دارم.

هی سعی می‌کنم نشمرم روزها رو که نفهمم تا جمعه شب چقدر مونده.

چمدون نبسته‌ام. فقط دلم خوشه که خریدامو کرده‌ام تقریباً.خلاصه سکته‌طورم!