پرواز می کرديم

بالای سر خورشيد

در آبی گسترده می تابيد

بيدار روشن پاک

خوب ديگه مدرسه هام باز شده و ديگه نمی شه مثل تابستون راحت بيايم و بريم.اول واسه ی همه ی دوستای خوبم آرزوی موفقيت می کنم و دوم از همه ی کسايی که بهم لطف داشتن ممنونم و چشب.سعی ميکنم به انتقاداتون عمل کنم.

قربانه شما

نگار