شب ها که سکوت است و سکوت است و شياهی.

آوای تو می خواندم از لايتناهی

آوای تو می آردم از شوق به پرواز

شب ها که سکوت است و سکوت است و سياهی

سلام به همه ی دوست جونای گلم.پسر مهربون ممنون که نگرانم هستی ولی يه کم گرفتارم که يکيش درس و مشقه.واسه ی همين نمی تونم درست و حسابی بيام و زود زود آپ کنم.باز هم از همتون که بهم لطف داشتين خيلی خيلی ممنونم.

قربانه شما

نگار