آبله مرغان گرفته‌ام. توی تب خواب دیدم نویسنده شده‌ام و مدام داستان‌های کوتاهم را برای «همشهری داستان» می‌فرستم و آن‌ها هم چاپ می‌کنند هِی!