آدمیزاد یک وقت‌هایی لازم است با خودش قهر کند. باید حساب کار بیاید دستِ خودش. به چطور قهر کردنش هم فکر کرده‌ام. مثلاً کاری که خودش دوست دارد را نکند آدم. به خودش سخت بگیرد. بداخلاقی کند با خودش. تا یک کَمَکی به خودش بیاید. زیادی خوش گذرانده و سختی به خودش راه نداده. نتیجه‌ی این سخت نگرفتن‌ها می‌شود همین. که دو روز مانده به کنکور و هیچی به هیچی. دستِ خالی...