سلام به همه ي دوست جوناي گلم .اميدوارم مثل هميشه خوب خوب خوب خوب باشيد. خوب چه خبر؟ خوش مي گذره؟ ايشالا هميشه به همه خوش بگذره.بازم طبق معمول از تاخيرم معذرت. ديگه امتحانامون از پس فردا شروع ميشه و مي خوام از همين جا (البته فعلا براي 2 3 هفته) از همه خداحافظي كنم. فقط تروخدا فراموشم نكنين. پيشم بياين. منتظرتونم.

      اين دفعه ديگه وقت ندارم زياد حرف بزنم.

      بازم مثل هميشه حرفام و با يه شعر تموم مي كنم.

     

    

      اگر در كهكشاني دور

      دلي يك لحظه در صد سال

      ياد من كند بي شك

      دل من در نمام لحظه هاي عمر

      به يادش مي تپد پر شور

   

     

     اين مال يكي از دوستام بود كه 2 3 سال پيش برام نوشته بود. ولي چون اصلا بهش دسترسي ندارم ازش اجازه نگرفتم. ديگه اگه ديدي با اجازه.

     قربونه شما

      خداحافظ