دوستی توی نظرها پیشاپیش ده ساله شدن وبلاگم را تبریک گفته بود. ده ساله شدن وبلاگ یعنی ده ساله شدن نوشتن!

و این یعنی ده سال است دارم می نویسم و در عین حال هنوز هیچی نشده ام!