حتما که نباید آدم خودش به تنهایی به تمام آرزوهایش برسد! گاهی یکهو دختر خاله ات در مسیری می افتد که آرزوی توست. و تو با جان و دل تشویقش می کنی و هر کمکی از دستت بربیاید برایش می کنی تا خوب جلو برود و تو از تماشای موفقیتش لذت ببری!