گاهی دلت برای آدم‌هایی تنگ می‌شود که چند سال است کوچک ترین ارتباطی ندارید!