سلام دوست جونای گلم.

     الآن ديگه امتحانای دانشگاه ها هم تموم شده.کنکور سراسری هم همين طور.می دونم خيلی ها منتظر همين غول (کنکور) بودن.خب ايشالا همه موفق بشن.

     امروز داشتم دفتر خاطرات پارسالم رو ورق می زدم.هميشه دوست دارم توی دفتر خاطرات سال های پيشم همين امروز رو که توش هستم ببينم.دوست دارم يادم بياد اون روز چه احساسی داشتم و آيا بهم خوش گذشته يا بد...!سال پيش ۱۴ تير رفته بودم کنسرت آريان و خيلی بهم خوش کذشته بود و خاطره های قشنگی از اون روز دارم.خب بگذريم.خيلی سرتون رو درد آوردم.ببخشيد.

و در آخر يک شعر...

   آخر ای دوست نخواهی پرسيد

   که دل از دوری رويت چه کشيد؟

   سوخت در آتش و خاکستر شد

   وعده های تو به دادش نرسيد...!

   و پايان...!!!