اینکه می گن غر نزن راست می گن...

دیگه قطره ای وقت خالی تمونده حتی. قبلاً ها فکر می کردم چقدر دوره راهمون تا خونه. عوضش اون موقعا موزیک گوش می کردیم تا برسیم. حالا دیگه باید زبان بخونیم تا خود خونه. موزیک هم فوقش یه آهنگ. اونم برای جایزه...