شاید بعدترها که اینجا را بخوانم یادم نیاید چرا شلوغ بوده ام این روزها...

شاید یادم نیاید که سه ماه دیگر باید برویم. که هنوز آیلتسمان را امتحان نداده ایم. که قبل از سفر یک سر باید بروم نمایشگاه کتاب. 

که کار دستم دارم فراوان, درسی, انتشارات, مجله...

که بغض دارم فراوان...