سلام به دوست جونای گلم!

ایشالا همتون خوب خوب باشین.بازم تاخیرم زیاد بود.

ولی بالاخره بعد از تموم شدن امتحانا اومدم.

هی جوونی کجایی که یادت بخیر.دیگه تموم شد.همه ی خوشی های دوران دبیرستان با این امتحانا تموم شد و رفت.دیگه شدم دیپلمه.باورم نمی شه انقد زور بزرگ شدم.

حالا یه سال سخت و سرنوشت ساز رو پیش رو دارم که باید تمام سعیم رو توش بکنم!

یهو دلم خواست یه تفالی به حافظ بزنم.

خودتون ربطش رو پیدا کنین!

ای که مهجوری عشاق روا می داری           عاشقان را زبر خویش جدا می داری

تشنه ی بادیه را هم بزلالی دریاب           بامیدی که در این ره به خدا می داری!

تا بعد!

خداحافظ!