سلام بهونه!

امروز خیلی اعصابم خورده.اگه چیزی گفتم که ناراحتت کرد ببخشید.

      امروز می خوام از نامردی بگم.یه چیزی که خیلی رو دلم سنگینی می کنه و  یه جرقه باعث شد که منفجر بشم.آخه این انصافه؟که یکی فقط به فکر خودش باشه و بقیه رو چندین سال علاف خودش بکنه؟آخه درسته همه منتظر باشن و هیچی نگن و بترسن؟آخه درسته یکی تو خونه ی ویلایی تو فلان محله بشینه و بقیه نگاه کنن؟آخه درسته ماشین چند ده ملیونی سوار شه و بقیه یه ماشین واسه خودشون نداشته باشن؟

      بعضی وقتا نجابت نتیجه ای نمی ده.یعنی وقتی چندین سال نجابت کردی و نتیجه ندیدی برو بزن تو شیکم همه.خدا مظلوم رو هم دوست نداره.حالا هی بشین تا بهت ظلم کنن.ببین به جایی می رسی؟اگه رسیدی یه خبر به من بده!

     مواظب هم باش یه وقت نفرین یه ایل و طایفه پشت سرت نباشه!

از من گفتن!