آن چنان نیازی به توضیح نیست. جز این که حدود ١۴ ساعت مانده است به اولین امتحانم که همان زبان تخصصی باشد...

لغت هام رو هنوز حفظ نکرده ام.

دیوان حافظ امروز شدیداًً دارای نیروی جاذبه شده و مرا همین طور می کشد. هنوز که موفق نشده برنده شود! حالا تا صبح وقت زیاد است!

دقیقاً همین الآن این شعر خود جناب حافظ به ذهنم رسید درباره ی امتحان فردا:

گرچه وصالش نه به کوشش دهند

آن قدر ای دل که توانی بکوش!

حسم راجع به همه ی امتحانات دانشگاه توی این ۴ ترم همین بوده!

فیلم شب یلدا را خانواده تماشا می کنند. من هم به بهانه های مختلف از سر درس بلند می شم و سرکی می کشم.... دیدم این فیلم را باز هم!‌اما خیلی دوستش می دارم!

در آخر خدا بقیه ی امتحانات را به خیر بگذراند که آسان ترینش همین زبان تخصصی ست!