-می تونم از لاک استفاده کنم؟!

افسر: خیر. در هر حال غلط محسوب می شه.

-خب من که می خوام الان درستش کنم.می دونم غلطه.

افسر: می خواستی دقت کنی.

-آخه من که نه تقلب کردم نه برگه م رو دادم که از روی چیزی دیده باشم؟!

افسر: نمی شه!

-آخه چرا؟!

افسر: قانونه!

 

من کشته و مرده ی این قانون هام !‌اصلاً دقیقاً می خوان معلومات آدم رو آزمایش کنندا! فکر نکنین یه وقت می خوان بچزونن آدم رو!