دومین سالی ست که به رسم نوروز پستی برای تبریک نمی گذارم.نمی آید دیگر،تقصیر من نیست.

خلاصه بهترین آرزوها را دارم برای هرکسی که دوستش می دارم و نمی دارم...

خدا پدر و مادر و خود مخترع سینما را بیامرزد...یک دل سیر...حتی با این که فیلم یک کَمَکی خنده دار بود.

مهمترین حالت این روزها:

بیخودی خندیدیم،که بگوییم دلی خوش داریم!