بهونه

در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست.خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

نت‌ها

حال جسمانی‌ام چندان مساعد نیست. چند روزی درگیرش شدم و حالا پناه می‌برم به نت‌ها. نت‌ها نجات‌بخش‌اند!
/ 0 نظر / 191 بازدید
مهر 99
1 پست
تیر 99
1 پست
خرداد 99
1 پست
شهریور 98
1 پست
مهر 97
3 پست
شهریور 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
اسفند 96
8 پست
بهمن 96
4 پست
دی 96
4 پست
آذر 96
6 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
24 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
9 پست
غربت
1 پست
غریب
1 پست
وطن
2 پست
سلامتی
1 پست
زندگی
1 پست
عادت
1 پست
ورزش
2 پست
غذا
1 پست
رویا
1 پست
واقعیت
1 پست
کار
2 پست
کافه
2 پست
چای
1 پست
ماه
1 پست
روزگار
2 پست
شب
1 پست
خوسبختی
1 پست
خاطره
1 پست
الگو
1 پست
مصاحبه
1 پست
تکنیک
1 پست
مطالعه
1 پست
اطلاعات
1 پست
دقت
1 پست
توجه
1 پست
مهاجرت
2 پست
دوری
1 پست
superbowl2018
1 پست
همبستگی
1 پست
حرفه
1 پست
پیشرفت
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
ناله‌های یک درخت
کمتر ز چوبی نیستی حنانه‌شو حنانه‌شو