بهونه

در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست.خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

صدا!

توی سرم پر از صداست... «تو از شهر غریب بی‌نشونی اومدی...» «گفتا من آن ترنجم...» «قبله یعنی حلقهٔ چشم مستت» .... حواسم هست این روزها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

مصلحت

نشسته‌ام پشت میز کتابخونه و اشک‌هام دونه دونه می‌افتن. به خاطر تصمیم‌هایی که می‌تونستم بگیرم و نگرفتم. چون به مصلحت خانواده‌ام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

از شعف‌ها

از بزرگترین شعف‌هام موقعی‌ه که کتاب جدیدی شروع می‌کنم. کتاب امروز «در جست‌وجوی جامعهٔ بلندمدت، گفت‌وگویی با دکتر همایون کاتوزیان» ه.
/ 0 نظر / 6 بازدید

Super Bowl

فردا سوپر باوله. مهم‌ترین رویداد ورزشی امریکاست. بین مکث‌های بازی تبلیغ‌هایی پخش می‌کنند با قیمت‌های استثنایی و کیفیت‌های ساخت استثنایی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
اسفند 96
8 پست
بهمن 96
4 پست
دی 96
4 پست
آذر 96
6 پست
آبان 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
24 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
13 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
9 پست
خاطره
1 پست
الگو
1 پست
روزگار
1 پست
مصاحبه
1 پست
تکنیک
1 پست
مطالعه
1 پست
اطلاعات
1 پست
دقت
1 پست
توجه
1 پست
مهاجرت
2 پست
دوری
1 پست
کافه
1 پست
superbowl2018
1 پست
وطن
1 پست
ورزش
1 پست
همبستگی
1 پست
حرفه
1 پست
کار
1 پست
پیشرفت
1 پست