کاش

کاش یکی بیاید بنشیند برایم به قصه گفتن. یکی که راست بگوید. بنشیند تمام تاریخ را برایم بگوید. این چند سال اخیر را هم مو به مو بگوید. بگوید کی راست گفته و کی دروغ. یکی که مثل ما آدم‌ها نباشد. که همه‌چیز را همان‌طور که خودش دوست دارد تغییر ندهد...

این یک نفر خودِ خدا شاید باید باشد. یا نه. خودش هم می‌خواهد نباشد، عیبی ندارد. به جایش بیاید این پایین، دستِ یک نفر را بگیرد و بیاورد بهمان معرفی کند و بگوید این‌هایی که این آدم می‌گوید همه راست است و واقعاً همین‌ها فقط تاحالا اتفاق افتاده. بقیه‌ی چیزهایی که می‌کویند و شنیده‌اید همه دروغ است. همین!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید