دوراهی

خیلی وقتا توی دو راهی می مونم. خیلی از روزای زندگیم. تو انتخاب بین دوتا چیز و خواسته و هر موقعیت که هردوشون دس داشتنی اند امروز داشتم به دوراهی بین کار کردن و نکردن فکر می کردم کار نکردن مساوی با وقت آزاده و رهایی و تنهایی و سکوت کار کردن مساوی با معاشرت و حرف زدن و خیلی وقتا مفید بودن و سرت رو بابا گرفتن دومی رو تجربه کرده م تا بحال و خیلی هم لذت ها بهم داده. اولی رو اما نه ولی به نظر خوب میاد از دور

/ 0 نظر / 51 بازدید