قبل از عید!

هرگز بهار را دوست نداشته ام. گرم شدن هوا برایم عذاب بزرگی است. با این همه بدو بدوهای قبل از عید را دوست دارم. اینکه در یک روز هزار تا برنامه داری را دوست دارم. هرچند انرژی ام کم است اما حاضرم تمام روز را بدوم و آخر شب له و لورده روی مبل بیفتم و نای بلند شدن نداشته باااشم...

/ 0 نظر / 10 بازدید