خنده

پدرم همیشه می خندید. شاید طوری تربیتم کرده بود که من هم همیشه بخندم.

از بس که خندید، کسی دردهایش را نفهمید و زود رفت...شاید آن طرفها کسی قرار بود حالش را بفهمد.

/ 2 نظر / 7 بازدید

(Smile)

مهدی ناطق

سلام امیدوارم که شما همیشه خنده روی لبانتون باشه و اوقات خوب و خوشی داشته باشید . موفق باشید