علاقه ی عجیبی دارم که کارم را وسط هال بکنم. الآن؟ ترجمه ام را پهن کرده ام وسط هال خانه ی پسرعموی مادر و کنار آن ها که فیلم می بینند کار می کنم

/ 0 نظر / 37 بازدید