مستمع صاحب‌سخن را بر سر ذوق آورد!

دارم فکر می‌کنم این تیتر را قبلاً هم احتمالاً استفاده کرده‌ام برای یک پست. این دفعه اما احتمالاً کاربردش متفاوت است.

الآن در حین کار حس کردم که چه اصل مهمی است در مصاحبه که «مستمع صاحب‌سخن را بر سر ذوق آورد». انگار مصاحبه‌کننده وقتی ذوق خود را نشان بدهد یا هرچه بیشتر درگیر مصاحبه و گفتگو و دیالوگ شود گرمی مصاحبه را بیشتر می‌کند و مصاحبه‌شوندهٔ کم‌حرف را شارژ می‌کند و او را به حرف می‌آورد!

حضور ذهن قوی و توجه مفرط و مطالعه‌های پیشین و فکر کردن خیلی زیاد قبل از انجام مصاحبه حیاتی‌اند!


/ 0 نظر / 62 بازدید