کنکور ارشد!

کنکور ارشد شده است مبدأ. هرکاری می خواهم بکنم می گذارمش برای بعد از کنکور. کلاً حدود ۵۰ و چند روز مانده و من سردرگم و گیج از این همه درسِ نخوانده! باید همه ی کارهایی که می خواهم بکنم را بنویسم که نشود مثل کنکور لیسانس. که تا کنکور را دادم همه چیز فراموشم شود و کاری تداشته باشم بکنم!

/ 0 نظر / 8 بازدید