حالم!

حالم با کار کردن خوبه. از خلق کردن، ایده‌دادن، شب تا صبح چشم روی هم نگذاشتن و پروروندن ایده‌هام ذوق‌زده‌ام می‌کنه.

دلم می‌خواد تا ته عمرم کار کنم و کار کنم و کار کنم!

مهم نیست خیلی از دوستام حالمو نمی‌فهمن! اشکالی نداره. می‌رم دنبال اون‌هایی که می‌فهمن!


/ 0 نظر / 70 بازدید