هشت تا بچه

هشت تا بچه دارم قد و نیم قد. از همه شان کوچک ترم اما وظیفه ی ریاستشان به عهده من است. گه گاه که یادم میفتد فکر کنم، یادم می افتد که چقدر دوستشان دارم. چقدر به من انرژی می دعند. چقدر نشانم می دهند که دوستم دارند. چقدر دوستشان دارم

/ 1 نظر / 43 بازدید
مهسا

امروز وقتی اومدم شرکت، واقعا احساس کردم که رفتی.... ما، همه، خوب میشیم. مهم اینه که تو هم خوب باشی. خیلی خیلی خیلی عزیزی.