خاک

این جا بوی خاک می آید...صاحبش دل و دماغ ندارد...از جمعه ها متنفر است...

باورش نمی شود چطور شش ماه گذشت...

آهنگ "خالی" کامران و هومن توی گوشش مدام می چرخد...

ادامه نمی دهد این پست را....

/ 0 نظر / 7 بازدید