امروزِ پرکار و نه چندان شیرین که تمام می شود و می رسم اینجا، بی هوا بهش می گویم که چقدر همیشه دلم برایش تنگ می شود. با سادگی خاص خوذش می گوید اصلاً جمع کنید بیایید اینجا همه با هم زندگی کنیم. من و مامان خانه ی به این بزرگی را می خواهیم چکار؟ قایم باشک بازی کنیم؟

چقدر آدم هایی که همیشه راست می گویند خوبند. همیشه مطمئنی دارند راست می گویند!

/ 0 نظر / 8 بازدید