می ترسم

مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری؟!

.............................................................................................................

این را هم می خواستم بگویم که وقتی دورند دوستشان دارم، وقتی دارند نزدیک می آیند می ترسم ازشان!

/ 1 نظر / 8 بازدید
Unknown

سلام. رابطه بین دو متن را توضیح می دی؟ همیشه ما آدم ها همینطوری هستیم. قدر چیزی رو که داریم نمیدونیم.. دوست یکی ازوناست. تبریک به شما به خاطر این بلاگ زیبا --------------------------------------- یکی می پرسد: “اندوه تو چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟” برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست --------- منتظر حرف هاتون هستم