کندن

کَندن برایم سخت دشوار است. کندن از دلبستکی ها. کندن از وابستگی ها. کندن از کاری که شاید دیگر برایم جذاب نباشد. کندن از دوستی مه سال هاست هست اما دلش نمی خواهد من باشم. کندن از وضعیتی که دوستش ندارم....

همین طور می نشینم و خودم را بیشتر فشار می دهم به وضعیت کنونی. دندان هایم را به هم می فشارم و تحمل می کنم و سعی می کنم خیلی برایم دردناک نباشد همه چیز...

/ 0 نظر / 8 بازدید