زودجوشم؟

یک همکار تصادفاَ دوست داشتنی از دستم امروز عصبانی بود. چرا از دست من عصبانی بود؟ چون کس دیگری را پیدا نکرد که از دستش عصبانی باشد. و بعد به من گفت آدمِ زودجوشی هستم...

تابحال اینطوری به خودم نگاه نکرده بودم. خودم را زودجوش نمی دانستم تا امروز...

یک دوست عزیز دیگر می گفت آدم همیشه که یک جور نیست... پس یعنی شاید یک روزهایی من هم زودجوش بوده ام و خودم نمی دانستم!

/ 0 نظر / 6 بازدید