بستن

با بستن میونه ندارم

با کندن

با برنگشتن

از بد حادثه افتاده‌ام اینجا انگار

چند باری خواستم «بهونه» رو ببندم بره ولی بعدش نخواستم. نه که دلم نیومد. واقعاْ نخواستم. 

چند باری هم خواستم قالبش رو عوض کنم٬ این دفعه ولی واقعا دلم نیومد. انگار اینجا به همین قالب خودشه... وگرنه انگار می‌شه یه جای دیگه... یه جای غریبه

/ 0 نظر / 46 بازدید