دوست دارم این روزهای خیلی پر را!

توی دلم ولوله‌ایست!

مصاحبه چطور پیش می‌رود؟ ویزا می‌دهند یا نمی‌دهند؟

همین که ده روز از این هیاهو دور می‌شوم دلخوشی بزرگی‌ست.

گوشی‌ام خاموش. هوای خنک. کشور دوست‌داشتنی. پاییز جانِ با فراغ بال. دور از کار. به دنبال سرنوشتی نامعلوم.

دوست دارم این روزهای خیلی پر را!

/ 0 نظر / 43 بازدید