بعضی روزها

بعضی روزها از لحظه‌ی ورودم به انتشارات انرژی دارم که بدوم و می‌دوم! 

بعضی روزها از لحظه‌ی ورودم به انتشارات انرژی ندارم که بدوم ولی می‌دوم!

/ 0 نظر / 7 بازدید