رب اشرح لی صدری!

ساعت شده یک نصفه شب. هنوز نخوابیده ام.  تصمیمم رو تو ذهنم هی بالا و پایین می کن. یعنی می شه؟ می تونم؟ راضی می شه؟ به مقصدم می رسم؟

رب اشرح لی صدری. و یسرلی امری. واحلل عقدة من لسانی. یفقه قولی!

/ 0 نظر / 43 بازدید