از شعف‌ها

از بزرگترین شعف‌هام موقعی‌ه که کتاب جدیدی شروع می‌کنم.

کتاب امروز «در جست‌وجوی جامعهٔ بلندمدت، گفت‌وگویی با دکتر همایون کاتوزیان» ه.


/ 0 نظر / 49 بازدید