معاش

روزمرگی و درگیر معاش شدن دوست داشتن را از آدم ها می گیرد

/ 1 نظر / 7 بازدید
صالحه

روزمرگی تخریب می کند.ویران می کند.نباید نباید دچارش شویم