خنده

وقتی دل ارزش خود را از دست بدهد

چشمانت ديگر اشکی برای ريختن نداشته باشند

وقتی ديگر قدرت فرياد زدن را هم نداشته باشی

وقتی ديگر هرچه دل تنگت خواسته گفته باشی

وقتی ديگر قلم و دفتر هايت هم تنهايت گذاشته باشند

وقتی از درون تمام وجودت يخ بزند

وقتی چشم از دنيا ببندی و آرزوی مرگ کنی

وقتی احساس کنی ديگر هيچ کس درکت نمی کند

وقتی احساس کنی تنهاترين تنها هستی

وقتی باد شمع های روشن اتاقت را خاموش کند

چشمانت را ببند و از ته دل بخند...

که با هر لبخند روحی خاموش جان می گيرد و درخت پير جوان می شود

من که خودم واقعا به خنده اعتقاد دارم و هميشه می خندم.باور نداريد؟ امتحانش کنيد

/ 8 نظر / 9 بازدید
(saleh(somebody

سلام.زيبا و ساده می نويسی.به وبلاگ من هم سر بزن و کمکم کن.يک نفر اينجا کمک می خواهد...

(saleh(somebody

يک نفر که بر سر دوراهی مانده و مات و مبهوت و البته غمزده به اطراف می نگرد.کمکم کن!

هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.

alone

هميشه تو رو با خنده هات يادمه!!!!

abolfazl

بله وقتی حتی دروديوار و قلم و کاغذ هم آدمو تنها بذارن يه کی هست که هيچ وقت تنهات نمیذاره که ونم غمه...ديدی که مرا هيچ کسی ياد نکرد جز غم که هزار آفرين بر غم باد...حرفات به دلم نشست يه جورايی حرفای منه...يا حق...

saleh

فقط خواستم بگم ممنون از اينکه منو تنها نذاشتي

p

دل هميشه ارزشمنده/اگر اشکی نباشد خون بايد گريست/گرمای عشق نمی گذارد درونت سرما را حس کند/...آری به راستی بايد ميان گريه خنديد...../سبز باشی..زيبا بود

Saeed

اره! من هم معتقدم که لبخد و خنده و کلا شادی چيز مفيد و ارزشمنديه.