دلشوره!

نادرکه می‌گوید بعد از شام برویم قدم بزنیم خوف برم می‌دارد. این یعنی اینکه حرف‌هایی دارد که با توی خانه نشستن نمی‌شود گفتشان.

اساساَ هرکسی که می‌گوید می‌خواهد با من حرف بزند دلشوره می‌گیرم. نکند کار بدی کرده‌ام. نکند اتفاق بدی افتاده. نکند رازی دارد که باید به دوش بگیرمش. نکند کاری می‌خواهد که از عهده‌ام خارج است.

همه‌اش می‌شود یک عالم "نکند" بزرگ. 

دلشوره دارم!

/ 0 نظر / 42 بازدید