امشب

حال عجیبی دارم امشب. فردا تعطیل است. خوابم نمی برد. یک جورهایی دلشوره دا م

با خودم زمزمه می کنم: 

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هرشب

/ 0 نظر / 41 بازدید