توفیق اجباری

خانه که نشسته‌ام هِی فکر می‌کنم چقدر کار هست که می‌توانم بکنم.

سعی می‌کنم خودم را کشان کشان به کار وادار کنم. درس، ترجمه‌های جمع‌شده، خواندنِ نخوانده‌ها...

فعلاً که منتظرم بتوانم از جایم بلند شوم تا این چند روزِ خانه ماندن برایم بشود چند روزِ مفید!

/ 0 نظر / 9 بازدید