نیستم!

هر جور فکر می‌کنم زندگی توی خانه را نیستم!

باید از خانه بروم بیرون٬ کار کنم و کار کنم و کار کنم و بعد عصر برگردم خانه و یا شامی مهیا کنم و یا نکنم...

خدایا یاری کن!

/ 0 نظر / 51 بازدید