قهوه

یکهو کشیده شدم به سمت اینجا. شده سال 94. امسال و پارسال را توی کله م مقایسه می کنم گذری.

انقدر که پارسال اتفاق افتاد و آنقدر که دویدم انگاری ده سال گذشته.

حالا ریز ریز قهوه ی تلخم را مزه می کنم و فکر می کنم از کِی قهوه‌خور شدم... 

/ 0 نظر / 63 بازدید