از صبح

از صبح؟

حرف می‌زنم، حرف می‌زنم، حرف می‌زنم...

آنقدر حرف می‌زنم و جواب می‌دهم و جواب پس می‌دهم و فکر می‌کنم و دنبال راه حل می‌گردم و راه پیشنهاد می‌دهم و دل به دست می‌آورم و مهربانی می‌کنم و هزار تا کار دیگر می‌کنم، که بعضی روزها تمام جانم له است!

/ 0 نظر / 47 بازدید