استاد!

استادم در وقت تلف کردن!!!

شاکی‌ام!

شاکی!

دو هفته وقت بی‌زبان را به باد دادم. گیرم که هفته‌ی اولش را توی تخت گذراندم و نمی‌توانستم از جایم بلند شود...بقیه‌ش چی؟!

/ 0 نظر / 8 بازدید