کتاب می‌خرم پس هستم

با مریم رفتیم کتاب خریدیم. یک عالم...

شعر، متن‌های «دفترهای سالخوردگی» احمدرضا احمدی...

راه رفتیم در انقلاب...

علیرضا قربانی گوش دادیم...آرام آرام زمزمه‌اش کردیم...

درس خواندم...

حس دانشجویی دوباره بال و پر گرفت در من...

کاش این روزها هرگز از خاطرم نروند...

/ 0 نظر / 8 بازدید