به مناسبت دهم اردیبهشت

هرچه می خواهم خودم را بزنم به آن راه اثر ندارد. لحظه به لحظه ی آن شب کذایی  از جلوی چشمانم رژه می رود.هی با خودم فکر می کنم چطور سه سال تحمل کردم وقتی انقدر هنوز درد دارد نبودنش!

/ 0 نظر / 10 بازدید