یک دوست

یک دوستی داشتم قدیم‌ترها. یک قرار ناگفته‌ی جالبی با هم داشتیم. وقتی تصمیمی می‌خواستیم بگیریم یا چیزی را انتخاب کنیم یا ببینیم اتفاقی می‌افتد یا نه فقط به طرف مقابل می‌گفتیم آره یا نه؟ طرف مقابل یا می‌گفت آره یا می‌گفت نه. نه می‌پرسیدیم چی آره نه می‌پرسیدیم چی نه! و براساس جواب طرف مقابل تصمیم می‌گرفتیم.

یک جور اعتماد متقابل

کار جالبی بود

دلم تنگش شد یکهو

/ 0 نظر / 38 بازدید